Jeżeli w drukarce wykorzystywany jest dyskowy filtr do białego atramentu konieczna jest jego wymiana.  Struktura atramentu Image Armor znacznie różni się o innych tuszy dostępnych na rynku. W skład farb wchodzą związki, dzięki którym między innymi możliwe zostało skrócenie czasu utrwalania, jednak związki te mogą reagować z niektórymi materiałami. Niezalecane jest, więc stosowanie standardowych filtrów gdyż zawierają one element filtrujący skonstruowany jest ze specjalnej tkaniny, która może wchodzić w niepożądane reakcje chemiczne z białym atramentem Image Armor. W tym przypadku należy zastosować filtr, w którym element filtrujący zbudowany jest z nierdzewnej stalowej siatki o przepustowości 18 mikronów.