Biały atrament Image Armor dzięki swojej unikalnej konstrukcji utrwala się już 35 sekundach. Po wygrzaniu jest elastyczny a jego odporność na pranie bardzo wysoka. Podobnie jak w przypadku innych atramentów także IA w trakcie przechowywania rozwarstwia się. Zatem bardzo ważny jest sposób przechowywania atramentu oraz obsługa białej farby znajdującej się już w obiegu drukarki. Aby uniknąć wszelkich problemów z atramentem stosujmy się do kilku prostych zasad, nie zajmie nam to więcej niż 5 – 10 minut dziennie a pozwoli uniknąć wszystkich problemów. Tak naprawdę do zasad tych powinni się stosować wszyscy użytkownicy technologii DTG gdyż specyfika rozwarstwiania dotyczy każdego białego atramentu dostępnego na rynku. Proces ten w zależności od produktu następuje szybciej lub wolniej, ale zawsze mamy z nim do czynienia. Nie ważne, jakiego atramentu używamy. Większość problemów z głowicami, szybkim wyeksploatowaniem damperów lub problemów z ciągłym zasilaniem głowicy w biały atrament bierze się właśnie z nieodpowiedniej obsługi farby. Usterki te tłumaczone są w różny sposób jednak w 80% procentach są wynikiem rozwarstwionego atramentu. Problemy te są efektem niedoinformowania operatorów drukarek. Większość dostawców drukarek nie jest specjalistami w swojej dziedzinie i przeprowadzając szkolenie z obsługo sprzętu nie przekazują wszystkich niezbędnych informacji. Sprzedawcy zachwalają systemy cyrkulacji białego atramentu montowane w drukarkach nie poruszając przy tym tematu, że jest to system bardzo pomocy w codziennym użytkowaniu jednak nigdy nierozwiązujący problemu rozwarstwiania. Są to w większości jedynie chwyty marketingowe mające na celu przekonanie potencjalnego klienta, że to właśnie ta maszyna jest bezobsługowa. I owszem, może drukarka jest maksymalnie zautomatyzowana jednak atrament to już zupełnie inna bajka. A więc pamiętajmy wszyscy o następujących kwestiach:

  1. Codziennie mieszamy biały atrament zarówno ten w zatankowany do drukarki jak i ten przechowywany w butelce.
  2. Staramy się nie wstrząsać butelki, ale wykonywać ruch obrotowy dookoła, odwracając butelkę do góry nogami i z powrotem z częstotliwością nie wyższą niż 30 razy na minutę. Dzięki temu unikniemy napowietrzania farby.
  3. Jeśli używamy worków umieszczonych powyżej drukarki, pamiętamy, aby na noc zdjąć worki ze stojaka.
  4. Zawsze sprawdzamy czy w pojemniku, w którym znajduje się atrament nie pojawia się osad na dnie. Jeśli tak jest musi zostać rozmieszany.

Pamiętajmy, że bez względu jaki system cyrkulacji posiadamy w maszynie i jakiego atramentu używamy konieczne jest także wymieszanie atramentu załadowanego do drukarki. System cyrkulacji pomoże nam jedynie w doprowadzeniu rozmieszanej farby do głowicy wymieniając go w przewodach.