Zwrot towaru

Towar może zostać zwrócony tylko w momencie gdy nie został naruszony, otwarty. Butelki z atramentem musza być odesłane  szczelne i zamknięte fabrycznie. Towar nie może nosić śladów użytkowania.  Czas na zwrot towaru 14 dni od dnia zakupu. 

Zwrotu dokonujemy za pośrednictwem formularza który można pobrać poniżej. Formularz oraz towar należy przesłać na własny koszt do siedzimy firmy CapriCorn Tomasz Głuch. Adres firmy znajduje się w zakładce kontakt.